Header Image
โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark

 

โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

นายมานะ พยายาม

นายธวัชชัย ศรีทอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

นายเมตตา พยายาม

นายนริศ นิรามัยวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 

 

นายชูใจ พยายาม

นางเอกอนงค์ บัวมาศ
พาณิชย์จังหวัด

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 54,548