Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม "ตลาดพาณิชย์ช่วยเศรษฐกิจชุมชน" ภายใต้โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากลเชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม "ตลาดพาณิชย์ช่วยเศรษฐกิจชุมชน" ภายใต้โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากลเชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย สินค้าชุมชน และสินค้าเกษตรให้ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า ประชาชนในท้องถิ่นได้ซื้อสินค้าดี ราคาถูก โดยนำร่องจัดกิจกรรมครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 9.00 - 20.00 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี สร้างการรับรู้สินค้าดี สินค้าเด่นในท้องที่ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้สู่ชุมชน แต่กิจกรรมดี ยังไม่หมดแค่นี้ แล้วพบกันใหม่เดือนต่อไปนะคะ #ทุกเดือนเรามีนัดกันแล้ว #รายย่อยแต่ยอดไม่ย่อยน้าา


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 23,780