Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
watermark


กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และติดตามภารกิจการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งครั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ และหอการค้าจังหวัดชลบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็น ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรีอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ณ ศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 54,548