Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี เปิดงาน “อร่อยเด็ด 7 ย่านชลฯ SEE FOOD@CHONBURI”
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี เปิดงาน “อร่อยเด็ด 7 ย่านชลฯ SEE FOOD@CHONBURI”

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงาน“อร่อยเด็ด 7 ย่านชลฯ SEE FOOD@CHONBURI” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน ๒๕๖6 เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น. มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายธวัชชัย ศรีทอง) เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าชุมชนเกษตรและประมงให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร และสินค้าประมง รวมไปถึงกุ้งขาวเวนนาไม ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดการสั่งซื้อกุ้ง อาทิ การบริการอบกุ้งให้ฟรีพร้อมน้ำจิ้ม การจัดบุฟเฟ่ต์กุ้ง


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 23,797